صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ماده 1- اهداف

ماده 2- ارکان

ماده 3- شرایط عضویت در انجمن علمی دانشجویی

ماده 4- شرح وظایف

ماده 5: حمایت و تشویق فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی و نظارت بر آنها 

مقدمه

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل میشود.

 

ماده 1- اهداف

 

ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان

نهادمند ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان

شناسای دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی

 

ماده 2- ارکان

 

انجمن های علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی مرکب از دانشجویان علاقمند به مشارکت در فعالیتهای پژوهشی و فوق برنامه علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.

تبصره: در صورتی که دانشکده با یک نام علمی مشخص شده باشد نظیر دانشکده برق، انجمن صرفاً با نام همان دانشکده تشکیل میشود نظیر: انجمن علمی دانشجویی دانشکده برق و درصورت که دانشکده دارای عنوان کلی نظیر علوم یا فنی و مهندسی و یا علوم انسانی باشد انجمن های علمی دانشجویی با نام گروهها و یا بخشهای آموزشی دانشکده نظیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی، یا انجمن علمی دانشجویی شیمی و ... تشکیل میشود.

شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی

اعضای انجمن علمی از طریق انجام انتخابات ازمیان اعضای خود 5 تن را با کسب اکثریت نسبی بعنوان شورای مدیریت و 2 تن را به عنوان عضو علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نمایند.

تبصره 1: شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی از میان اعضای خود یک تن را بعنوان دبیر شورا انتخاب مینماید که بر اساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی فعالیت خواهد کرد.

تبصره 2: فراخوان تشکیل انجمنهای علمی، عضویت و انتخاب اعضای شورای مدیریت در اولین دوره توسط معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری دانشکده ها صورت می پذیرد.

شورای دبیران : به منظور نظارت بر فعالیتهای انجمنهای دانشجویی، شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تشکیل میشود.

تبصره 1: شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی از بین خود یک تن را بعنوان دبیر جلسات انتخاب مینمایند که بر اساس آیین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی فعالیت خواهد نمود.

تبصره 2: به منظور پرهیز از تراکم اعضا و بهره گیری هر چه مناسب تر از جلسات شورای دبیران در دانشگاه ها ی جامع و بزرگ نظیر دانشگاه تهران، در هر دانشکده شورایی برای هماهنگی فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی متشکل از نمایندگان انجمنهای گروهها یا بخشهای مختلف دانشکده تشکیل میشود و نماینده این شورا جهت شرکت در جلسات شورای دبیران معرفی خواهد شد. بدیهی است در برخی دانشکده های این دانشگاهها که تنها یک گروه وجود دارد، نماینده همان گروه به شورای دبیران معرفی میشود.

 

ماده 3- شرایط عضویت در انجمن علمی دانشجویی:

 

معدل کل دانشجویان علاقمند به عضویت در انجمن علمی باید بالاتر از میانگین معدل آن گروه یا دانشکده (با استعلام از گروه آموزشی) باشد.

دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول میتوانند به عضویت انجمنهای علمی درآیند و ادامه عضویت این افراد در نیمسال های بعد منوط به کسب حد نصاب معدل مربوط خواهد بود.

تبصره:دانشجویان سایر رشته ها با موافقت شورای مدیریت میتوانند با احراز شرط بند1-3 در انجمن علمی عضو شوند.

دبیران انجمنهای علمی و شورای دبیران میتوانند در جلسات خود از اعضای هیات علمی مجرب که علاقمند به همکاری با انجمنهای علمی هستند دعوت بعمل آورند.

دانش آموختگان ممتاز و یا دانش آموختگانی که قبلاً عضو انجمن بوده اند با پیشنهاد شورای مدیریت و با موافقت شورای دبیران میتوانند در جلسات انجمنهای علمی (بدون حق رای ) حضور یابند.

 

ماده 4- شرح وظایف

 

وظایف انجمن علمی دانشجویی

اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین میشود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضا تشکیل میشود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.

وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی

- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیتهای علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان

- برنامه ریزی برای فعالیتهای ادواری و سالانه انجمن

- برقراری ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها

- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی و پیشنهاد همکاری در ایجاد طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

- پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمنهای علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران

- همکاری با معاون آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان

- تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش، روابط عمومی ....ونظارت بر عملکرد کمیته ها

- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد

- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی

- همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور

- تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی –آموزشی و تشکیل کارگاههای تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاهها

- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارائه گزارش عملکرد مالی انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران

وظایف شورای دبیران

- نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی

- تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه ها و تلاش برای تامین تسهیلات مورد درخواست انجمن ها

- تصویب آیین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی و شورای دبیران

- بررسی پیشنهادهای انجمن ها در خصوص برگزاری جشنواره ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی(موضوع ماده 5 این آیین نامه)

- رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمنها

- انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه (موضوع ماده 5 این آیین نامه)

- نظارت بر عملکرد انجمن ها بر اساس گزارشهای دریافتی از سوی آنها

- نظارت بر عملکرد مالی وهمچنین اموالی که دراختیار انجمنها قرار گرفته است بر اساس گزارشهای واصله ازانجمن ها

- ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران (هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی

 

ماده 5: حمایت و تشویق فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی و نظارت بر آنها

 

ضروری است دانشگاهها در جهت حمایت عملی و کمک به رشد و توسعه انجمنهای علمی دانشجویی کمیته نظارت و حمایت از معاون دانشجویی و فرهنگی و یا دانشجویی، یکی از مدیران کل حوزه معاونت پژوهشی و دو نماینده از شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه را تشکیل دهد و نظارت بر عملکرد انجمنها و رسیدگی به درخواست های آنها را بر اساس آیین نامه داخلی که تنظیم خواهند نمود در دستور کار خود قرار دهند.

مصوبات شورای دبیران که برای دانشگاه ایجاد تعهدات مالی مینماید با تایید کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه قابل اجرا میبباشد.